Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

COMPLIMENT DELS ACORDS JA!

CCOO prioritza i reclama cinc punts de l’Acord Marc

  Reclamem la creació i convocatòria de la Comissió de Seguiment de l’Acord Marc, així com la convocatòria de les Meses Sectorials per negociar els punts que considerem més urgents i absolutament necessaris com són el pla de climatització, els permisos retribuïts i l’equiparació, el reconeixement de la tutoria o la desburocratització entre altres.

  24/05/2024.

  URL | Código para insertar

  Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO illes Balears hem presentat un registre d’entrada a la Conselleria d’Educació i Universitat per reclamar el compliment de l’acord Marc signat amb l’anterior govern i ratificat amb l’actual que va exposar, en paraules del Conseller i la Sr. Presidenta, la seva intenció de complir-lo i millorar en la mesura de lo possible.

  L’Acord Marc estipula que “Es crearà una comissió mixta i paritària de seguiment i coordinació […] La comissió ha d’encarregar-se del desenvolupament, el seguiment i l’avaluació d’aquest Acord. ”Comissió de seguiment que encara no s’ha creat, i per tant, tampoc s’ha reunit cap vegada durant aquest curs, quan l’Acord especifica que ho farà “dues vegades durant cada curs escolar en què aquest acord sigui vigent.”

  Reconeixement de la tutoria

  També conté el punt 22: “Negociar en la Mesa Sectorial d’Educació, a partir del curs 2023-2024, una millora de les condicions en l’exercici de les funcions tutorials del personal docent”. Millores que encara no s’han negociat, i considerem primordials i urgents. La funció del tutor no està reconeguda ni salarialment ni en reducció horària, quan la LOMLOE i la LEIB dona una caràcter prioritari a la funció tutorial i considera aquesta figura molt rellevant.

  Clica aquí per veure el resum... 

  Assumptes propis retribuïts

  Respecte de les condicions laborals, trobem el punt 25: “Regulació durant el curs 2023-2024, prèvia negociació a la Mesa Sectorial d’Educació, dels permisos retribuïts per assumptes propis i dels permisos sense retribució a tot el personal docent.” Mesa Sectorial que encara no s’ha convocat per negociar aquests permisos i poder tenir la seva regulació durant aquest curs, uns permisos que hem reclamat en anteriors ocasions i continuen sense negociar-se a hores d'ara.

  Clica aquí per veure el resum...

  Reducció real de ràtios

  Per millorar el sistema educatiu, sent una reclamació històrica de CCOO tenim els punts 13: “Reducció de manera progressiva de ràtios,...” i 35: “Es farà la proposta del Pla d’infraestructures educatives…”. Exigim que s’han de tractar aquests punts essencials per millorar l’educació a les Illes, ja que l’èxit educatiu passa per la reducció de ràtios que va lligada inevitablement a un necessari augment d’infraestructures.

  Clica aquí per veure el resum...

  Pla pilot de climatització

  Quant a la calor de l'època estival, trobem el punt 35: “Es proposarà un pla de climatització de centres que contengui una auditoria de l’estat dels centres i un pla d’inversions en el marc del Fons de Cooperació Territorial. L’inici d’elaboració del pla serà l’any 2023 i s’ha de finalitzar abans de final del curs 2023-2024”. Però encara no s’ha elaborat el pla declimatització, ni l’auditoria de l’estat dels centres ni el pla d’inversions, que és un pla absolutament necessari en les nostres aules donada la climatologia dels darrers anys al nostre arxipèlag.

  Clica aquí per veure el resum...

  Desburocratització

  Respecte de la càrrega de feina, està el punt 33: “S’elaborarà un pla de simplificació burocràtica que millori l’eficàcia en la gestió del centre i permeti una major dedicació dels docents a les tasques específicament educatives. Aquest pla s’ha d’elaborar durant el curs 2023-2024.” Després una primera i única reunió per abordar el pla de simplificació burocràtica, no s’han fet cap altra acció ni s’han convocat les comissions per tractar la desburocratització i poder avançar en aquest curs on ha de quedar elaborat, i que sigui aplicació el més aviat possible.

  Clica aquí per veure el resum...

  A l’Acord Marc queden més punts pendents d’encetar, tractar i negociar, però aquests considerem que són més urgents i primordials; és per això que hem reclamat mitjançant un registre d’entrada que es creï i convoqui la comissió de seguiment de l’Acord Marc, així com que se convoquin les Meses Sectorials d’Educació on s’hauran de negociar i tractar aquests punts recollits en l’Acord.

  Des de CCOO seguirem treballant i exigint aquells punts que s’han acordat i que milloren el nostre sistema educatiu i les condicions de l’alumnat i els docents.