Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

COMPLIMENT DELS ACORDS JA!

Reconeixement de la tutoria

  ”La funció del tutor no està reconeguda i duem anys sense revisar el complement per tutoria; dins de millores de les condicions (punt 22), exigim una retribució més elevada de la tutoria i un augment d’hores lectives compensatòries per fer la tasca tutorial.”

  27/05/2024.

  Exigim una Mesa Sectorial per tractar les millores per la funció tutorial.

  El punt 22. diu: Negociar en la Mesa Sectorial d’Educació, a partir del curs 2023-2024, una millora de les condicions en l’exercici de les funcions tutorials del personal docent.

  La funció del tutor no està reconeguda suficientment ni salarialment ni en reducció horària, massa anys sense revisar el complement per tutoria… quan la LOMLOE i la LEIB dona una caràcter prioritari a la funció tutorial i considera aquesta figura molt rellevant, asignan-li funcions de molt importància. Per aquest motiu considerem urgent, i així ho hem manifestat en diferents reunions amb el Dir. Gral Personal Docent i Concertada.

  Com a millores de les condicions, exigim una retribució més elevada de la funció de tutoria i un augmentar la reducció horària per fer la tasca tutorial. 

  Compliment dels acords JA!