Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

COMPLIMENT DELS ACORDS JA!

Assumptes propis retribuïts

  L'objectiu principal és assegurar que els docents puguin gaudir de quatre dies de permís retribuït a l'any: un per trimestre i un altre fora del període lectiu, per millorar la conciliació entre la seva vida laboral i personal.

  27/05/2024.

  Els dies d’assumptes propis esdevenen un dret fonamental per a la conciliació del treball i la vida familiar. Altres col·lectius de funcionaris i docents d'altres CCAA ja els tenen. S’han d'exigir els mateixos permisos per a tot el personal docent i negociar els dies d’assumptes propis retribuïts (moscosos). 

  Sempre s’argumenta que els docents som un col·lectiu que gaudeix de moltes vacances i demés. Tenim els mateixos festius que la majoria, més un mes de vacances (l’agost) i els períodes no lectius (que no són vacances exactament: estem a disposició de Conselleria).

  Apart d’això, el mes de vacances no el podem triar, i sempre és el mateix, cosa que no passa a altres llocs de treball. Per això, els dies d’AAPP són necessaris i legítims (deure inexcusable, dies que sorgeixen imprevists, etc.). 

  Arguments a favor de la mesura de concedir quatre dies de permís retribuït anual als docents de les Illes Balears

  • Conciliació laboral i personal: Permet equilibrar millor la vida professional i personal dels docents.
  • Equitat amb altres regions: Assegura la igualtat amb altres comunitats autònomes que ja ofereixen aquest permís.
  • Igualtat amb altres empleats públics: Equipara els drets dels docents amb els d'altres funcionaris públics autonòmics.
  • Millora de la motivació i satisfacció laboral: Augmenta la motivació i satisfacció dels docents, millorant el seu rendiment.
  • Reducció de l'estrès: Ajuda a mitigar l'estrès i el burnout, millorant la salut mental dels docents.
  • Impacte positiu en l'educació: Docents més descansats poden oferir una educació de millor qualitat.
  • Benefici per als interins: Assegura que els docents interins també gaudeixin d'aquest dret, proporcionalment.
  • Reconeixement del treball docent: Valora i respecta l'esforç i dedicació dels docents.

  Compliment dels acords JA!