Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

16.01.2022

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

Veure document

17.11.2021

25N Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

Manifest conjunt UGT i CCOO

Veure document

09.06.2021

Serveis Jurídics

Estar afiliat/da a CCOO cada any t'interessa més

Veure document

03.06.2021

Codis universitaris

Veure document

03.06.2021

Conveni per al personal laboral de la UIB

Resolució de la Directora General de Treball, de data 29-07- 2005, per la qual es fa públic el conveni col·lectiu del Personal Laboral de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Veure document

03.06.2021

Conveni col·lectiu del personal laboral docent i investigador de la UIB

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu del personal laboral docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07001902012001)

Veure document

14.01.2021

Resolució de 4 de gener de 2021 de la Direcció General de Treball, per la qual se registra i publica l' Acord de de modificació del VIII Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats.

Resolució de la Direcció General de Treball que modifica el VIII Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades i centres de formació de postgraus.

Veure document

23.12.2020

RESUM COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE PERSONAL DOCENT

El servei de prevenció de la Conselleria nos ha presentat 6 protocols tècnics en matèria de seguretat i salut laboral.

Veure document

29.10.2020

TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta Sentencia núm. 1399/2020

Comparece como parte recurrida la Universidad Complutense de Madrid, representada y asistida por letrada de sus Servicios Jurídicos.

Veure document

23.10.2020

XIII Conveni Col·lectiu de Centres d'Educació Universitaria i Investigació

Veure document

19.10.2020

Censos del Congrés: Carta a l'afiliació

Veure document

16.10.2020

Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgrau.

Resolució de 27 d'agost de 2019, de la Direcció General de Treball, per la
qual es registra i publica el VIII Conveni col·lectiu nacional d'universitats
privades, centres universitaris privats i centres de formació de postgraduats.

Veure document

15.10.2020

REGLAMENTS SOBRE IGUALTAT RETRIBUTIVA I DESENVOLUPAMENT DE PLANS D'IGUALTAT

Veure document

09.10.2020

Carta per a tu

Veure document

08.10.2020

Personal Docent vulnerable al COVID-19

Veure document