Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

COMPLIMENT DELS ACORDS JA!

Reducció real de ràtios

    Per aconseguir l’èxit educatiu és necessari un increment de grups per a millorar i reduir les ràtios, òbviament lligat a la creació de noves infraestructures i a un increment de professorat en virtut d'aquests grups, així com un augment dels suports especialitzats.

    29/05/2024.

    Exigim una reducció real de ratios lligat a l’augment de plantilles i d’infraestructures.

    Diferents informes i les dades d’altres indrets posen de manifest que la reducció de ràtios és factor essencial per assegurar l’èxit educatiu, un menor nombre d’alumnes facilita l’adquisició de coneixements i competències per part de l’alumnat, de manera directa redueix la burocracia a realitzar i per tant permet que els docents millorem l’atenció als alumnes i famílies així com la tasca docent, bàsica per poder dignificar el treball i la professió docent. 

    Compliment dels acords JA!