Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

15.04.2024

Publicat al BOE el nomenament del personal funcionari de carrera seleccionat en els procediments selectius extraordinaris d'estabilització

Ordre EFD/316/2024, de 5 d'abril, per la qual, a proposta de la Conselleria d'Educació i Universitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es nomena personal funcionari de carrera dels Cossos de Professors d'Ensenyament Secundari, de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de Professors de Música i Arts Escèniques, de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny, de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, de Mestres i de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, a les persones seleccionades en els procediments selectius extraordinaris d'estabilització convocats per Resolució de 3 de novembre de 2022.

Publicat en:«BOE» núm. 91, de 13 d'abril de 2024, pàgines 41061 a 41134 (74 págs.)

Secció:II. Autoritats i personal - A. Nomenaments, situacions i incidències

Departament: Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports

Referència:BOE-A-2024-7261

Veure document

22.03.2024

Pensions classes passives 2024

Veure document

02.10.2023

PRIMER SEMESTRE 23-24

Veure document

09.05.2023

Convocatòria interins 2023-24

Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d’abril de 2023 per la qual esprorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats ofuncions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació iFormació Professional del Govern de les Illes Balears

Veure document

09.05.2023

Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Nartha Serveis -Taules salarials 2021

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Nartha Serveis i Managements Empresarial SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100622012019)

Veure document

21.04.2023

Acord del Consell de govern 27/3/23

Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat

Veure document

05.04.2023

Darreres informacions del Concurs de mèrits

Veure document

03.04.2023

Guia Oposicions ordinàries

Veure document

03.04.2023

Guia Oposicions d'estabilització

Veure document

29.03.2023

Serveis Afiliats Ensenyament

Veure document

22.03.2023

Resum MSE 22-03-23

1. Proposta de resolució de comissions de serveis per al curs 2023-24.

2. Calendari de processos de la Direcció General de Personal Docent.

3. Proposta de modificació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.

 

Veure document

21.10.2022

Guia tràmits naixement fill/a

Veure document

15.09.2022

Resum de la MSE del 15 de setembre de 2022

1. Esborrany de la resolució de perfils educatius

2. Projecte de decret de transport escolar.

3. Projecte de decret que regula la inspecció educativa.

Veure document

17.09.2022

Tutoritzacions d'interins/es 2022-23

Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2022-2023

Veure document

20.07.2022

Adjudicacions 2022-23

Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions.

Veure document