Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

MENORS

ACTUALITAT-MAIG 2024

  Des de FECCOO-IB us traslladem la informació més rellevant del sector a nivell autonòmic

  24/05/2024.

  SECTOR DE PROTECCIÓ DE MENORS A ILLES BALEARS

  II CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE REFORMA JUVENIL I PROTECCIÓ DE MENORS DE LES ILLES BALEARS

  PLUS D'INSUL·LARITAT

  Des de la part social (sindicats) hem elaborat la proposta següent respecte al plus d'insularitat:

  Mallorca i Menorca - 91,05€/mes (quantia mensual) - 1274,71€ (quantia anual)

  Illes Pitiüses - 182,10€/mes (quantia mensual) - 2549,92€ (quantia anual)

  Aquesta proposta l'hem presentat (Part Social-Sindicats) a les administracions següents:

  • IMAS
  • Conselleria de Benestar Social, Família i Igualtat del Consell d'Eivissa.
  • Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat (CAIB).

  També a la part Patronal (APEIAB).

  En tots els casos ens han transmès el compromís de complir aquest plus que està recollit al conveni col·lectiu.

  Apeiab per part seva s'ha compromès a tenir una reunió amb l'IMAS per abordar el compliment del plus i la proposta realitzada.

  A més, al mes de juny està prevista una reunió entre les tres parts: Administració (IMAS) – Patronal i Sindicats per tractar el plus d'insularitat.

  Des de FECCOO-IB hem dit clarament:

  1- Per a nosaltres i per als treballadors/es que representem el compliment del plus d'insularitat és una prioritat, una revindicació que volem aconseguir ara.

  2- Pel seu compliment és imprescindible que hi hagi un acord signat entre la part social (Sindicats) i la part patronal (APEIAB-Entitats) que determini la quantitat.

  3- Que demanam que es faci efectiu a 1 de gener de 2025 o abans i per això cal signar un acord en els pròxims mesos.

  PERMISOS

  A la propera reunió del mes de juny de la Comissió Paritària del Conveni se signaran i registrarà l'adaptació dels permisos del conveni a l'ampliació de permisos de l'Estatut de Treballadors/es.

  Clica en el document per veure tota la informació...

  Documentació associada
  Documentació associada