Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Recollida de signatures per aconseguir el cos únic de tots els docents

  Grup A1 i pujada de nivell per a tots els cossos docents. 

  06/02/2024.

  URL | Código para insertar

  Grup A1 per a tots!

  Grup A1 per a tots!

  CCOO INICIA UNA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES PER REIVINDICAR EL COS ÚNIC DOCENT, PER TAL D’ENGLOBAR TOT EL PROFESSORAT EN UN SOL GRUP DE COTITZACIÓ (A1). A MÉS, EXIGEIX UNA PUJADA DEL NIVELL DEL COMPLEMENT DE DESTÍ A TOTS ELS COSSOS DOCENTS

  La federació d’ensenyament de CCOO ha engegat una campanya de recollida de signatures per reivindicar la integració al grup A1 dels docents que encara no pertanyen a aquest grup i una pujada del nivell de complement de destí per a la resta del professorat. L’exigència del pas de tots els docents al grup de cotització A1, al que actualment pertanyen els professors de secundària i els recentment integrats de Formació professional és una demanda històrica del sindicat. Els col·lectius beneficiats per aquesta mesura són els docents que pertanyen al cos de mestres, els mestres de taller i sectors singulars de Formació Professional. 

  Per altra banda, aquesta campanya també inclou la reivindicació de CCOO de pujar el nivell de complement de destí (de 24 a 26) dels docents que actualment ja pertanyen al grup A1, com són el cos de secundària, Formació Professional, Estudis Artístics i Escoles Oficials d’Idiomes. 

  L’assoliment d’aquestes demandes suposarien un reconeixement a la tasca dels mestres i un augment dels seus salaris per tal d’adequar-los a les tasques i responsabilitats que se’ls exigeixen. El canvi de grup A2 a A1 suposaria millores salarials i de condicions de jubilació. A més passarien automàticament del nivell de complement de destí 21 a 24. La pujada de cada complement de destí del 21 al 25 suposa una pujada salarial d’aproximadament 42,4 euros bruts cada un i entre el nivell 25 i el 26 de 91,48. 

  Les signatures van dirigides al ministeri d’educació i a la conferència sectorial d’educació, on estan representades totes les CCAA. CCOO exigeix que aquest tema es porti a la mesa sectorial de negociació estatal, s’executi el més aviat possible i s’emmarqui en una Llei de l’Estatut Docent, una llei de professorat necessària i demanada des de fa temps. 

  CCOO, com a sindicat present als òrgans de negociació estatals, està legitimat per negociar directament amb les institucions nacionals, i és, en aquest sentit pràctic, un sindicat compromès que lluita per aconseguir millores per a totes les treballadores i treballadors, siguin de la condició que siguin. Entre tots i totes aconseguirem la millora de les nostres condicions laborals i retributives que revertiran en una major qualitat del sistema educatiu

  SIGNA LA PETICIÓ AL MINISTERI I A LA CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ CLICANT AQUÍ...

  CCOO està exigint la negociació d'una Llei del professorat, un veritable Estatut Docent que millori i homologui les nostres condicions. Existeixen moltes qüestions per les quals portem molt temps reivindicant, actuant i mobilitzant-nos.

  El sindicat va resumir en un decàleg els principals punts que ha de recollir, almenys, un estatut que pugui realment definir-se com a tal, que doni resposta a les principals necessitats del professorat i que aquest pugui realitzar la seva fonamental tasca en les millors condicions. Aquests deu punts són els següents:

  1. Disminució de la càrrega lectiva, reducció de l'horari de permanència i millora de les ràtios.

  2. Grup A1 i pujada de nivell per a tots els cossos docents.

  3. Jubilació anticipada, voluntària i incentivada per a totes i tots.

  4. Regulació específica docent de la salut laboral, incloent-hi els riscos psicosocials.

  5. Millora real de la formació inicial.

  6. Formació permanent amb recursos i dins de l'horari laboral.

  7. Una veritable carrera professional, atractiva, articulada i ben incentivada.

  8. Revisió de l'ingrés i accés prioritzant aspectes pedagògics amb una fase de pràctiques amb recursos, realment formativa i ben planificada.

  9. Concreció de les funcions del professorat per a evitar l'acumulació de tasques i l'excés de burocràcia.

  10. Millora i homologació a l'alça de les condicions retributives i laborals del professorat, incloent també llicències i permisos i acció social.

  En el marc d'aquestes reivindicacions i actuacions sobre tots aquests punts, CCOO posa en marxa una recollida de signatures específica pel reconeixement de la tasca docent de tot el professorat de tots els cossos, amb una pujada de nivell de complement de destí per a totes i tots i amb la màxima consideració en la funció pública, estant tots els cossos en el subgrup A1.

  Les responsabilitats de les i els docents en tots els ensenyaments són vitals i afrontem reptes de primer nivell, en una tasca social i professional d'importància màxima. Per això, tots els cossos han de tenir la màxima consideració en la funció pública, ser subgrup A1, i s'ha de pujar el nivell de complement de destí de tots ells.

  Entre tots i totes aconseguirem la millora de les nostres condicions laborals i retributives que redundaran en una major qualitat del sistema educatiu públic.