Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

Preguntes i respostes sobre la reivindicació del pas a l’A1 i la pujada de nivell de tots els cossos docents

  07/03/2024.
  Signa JA!

  Signa JA!

  Quins són els subgrups i nivells de complement de destí dels diferents cossos?

  Cos de persones catedràtiques de Secundària i RE i cos d’Inspecció: A1 nivell 26.

  Cos de professorat de Secundària i RE: A1 nivell 24.

  Cos de PTFP a extingir, cos d’especialistes en sectors singulars de l’FP i cos de mestres de taller: A2 nivell 24.

  Cos de Mestres: A2 nivell 21.

  Quin nivell de complement de destí hauria de tenir cada cos docent?

  Des de CCOO no ens limitem en això i la nostra premissa és que tots els cossos docents siguin subgrup A1 i pugin de nivell. Volem forçar una negociació amb aquest punt de partida i a partir d’aquí el màxim nivell de complement de destí que puguem aconseguir.

  Segons la normativa actual què és el que marca el subgrup en la funció pública?

  Article 76 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic:

  “La classificació dels cossos i escales en cada Subgrup estarà en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d’accés”.

  La responsabilitat de les funcions de tot el professorat és equivalent i màxima i els nostres processos selectius són similars.

  Haurien de canviar els processos selectius dels cossos que passin de l’A2 a l’A1?

  Al nostre entendre, amb la normativa en vigor no seria necessari per a aquesta qüestió. Els processos selectius docents d’A2 i A1 són bastants més semblants que els processos dels diferents A1 de diversos sectors. Una altra qüestió és que tinguem proposades millores en els processos selectius de tots els cossos prevalent aspectes pedagògics.

  Quin és l’efecte retributiu de pujar al subgrup A1 i pujar de nivell?

  Els canvis associats a l’A1 es produeixen en la quantia del sou base i en la dels triennis, la diferència entre el sou base d’A1 i el d’A2 és de 176,03 € bruts al mes i en cada trienni de 9,24 €.

  L’increment mensual brut per cada nivell de complement de destí del 21 al 25 és de 42,8 € aproximadament cadascun.

  Del 25 al 26 de 92,38 €, del 26 al 27 114,5 € i del 27 al 28 de 42,9 €.

  Tot això segons les retribucions de 2023, ja afegits tots els increments variables.

  Seria necessari que fes alguna adaptació de la meva titulació com per exemple l’adaptació al grau si tinc una diplomatura?

  No, no seria necessari, igual que no ho ha estat per a les persones del cos PTFP que han passat a Secundària A1 amb diplomatures o enginyeries/arquitectures tècniques o el professorat de Secundària de les especialitats que ja anteriorment podia accedir al cos amb aquestes mateixes titulacions.

  La reivindicació és també per als cossos docents per als quals no s’exigeix titulació universitària i es pot ingressar amb tècnic superior?

  Sí. En un Estatut Docent amb rang de Llei es poden establir especificacions perquè tots els cossos docents siguin A1, igual que ara ja existeix l’especificitat que els tècnics superiors són A2 en lloc de grup B.

  La diferència és que el cos de mestres no necessitaria ni tan sols aquesta especificació perquè entenem que, segons el EBEP, ja pot ser A1.

  Canviarien les atribucions docents dels diferents cossos i especialitats?

  No, les atribucions docents de les diferents especialitats i cossos no canviarien i l’organització i funcionament de les diferents etapes, ensenyaments i centres tampoc.

  Aquests canvis tindran efectes en les jubilacions i pensions?

  Sí.

  En el cas de classes passives l’haver regulador mensual actual del grup A2 és 2.805,97 € i el de l’A1 3.565,29 €. Tenint en compte que la pensió màxima amb caràcter general de 3.175,04 € el grup A1 l’aconsegueix, a més, ho fa pràcticament amb 32 anys de servei i, no obstant això, l’A2 no l’aconsegueix ni amb el màxim de 35.

  En el cas de Seguretat Social també perquè la base reguladora de la pensió de jubilació contributiva és el quocient que resulti de dividir per 350 les bases de cotització de l’interessat durant els 300 mesos immediatament anteriors al mes previ al del fet causant. Aquestes bases de cotització serien majors amb la pujada de subgrup i nivell.

  Clica aquí per signar...

  Documentació associada
  Documentació associada