Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Competència digital docent a l'ensenyament concertat

  Resum Mesa Concertada 16-01-23

  18/01/2023.

  1. MARC DE REFERÈNCIA DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

  Hi ha dos marcs més de competència digital que fan referència a altres àmbits però el vinculat amb educació es coneix com: #DigCompEdu

  Es tracta d’un marc dividit en 21 competències digitals repartides en 6 àrees:

  • Àrea 1. Compromís professional.
  • Àrea 2. Continguts digitals.
  • Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge.
  • Àrea 4. Avaluació i retroacció.
  • Àrea 5. Emponderament de l’alumnat.
  • Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.

  Aquestes 6 àrees es poden assolir en diferents graus (a l’igual que els idiomes): A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

  • A1 i A2 són els nivells bàsics de competència digital que hauria de tenir tot docent.
  • El nivell B1 acredita la capacitat per fer de manera autònoma tasques digitals del dia a dia
  • Amb el B2 es constata una experiència més enllà amb l’aplicació dels coneixements en diferents contextos i la transferència
  • Els nivells C1 i C2 ja serian d’un nivell d’innovació prou superior amb característiques de lideratge dins els centres educatius i transformació amb la creació de noves situacions d’ensenyament i aprenentatge mitjançant els coneixements digitals.

  2. COM ACREDITAR LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

  De moment no hi ha cap normativa que digui que ara sigui obligatori però es pensa que, en algun moment donat, el Ministeri treurà una normativa que ho regularà.

  3. FORMACIONS EN COMPETÈNCIA DIGITAL.

  Als CEPs ja s’ha oferit formació per professionals que treballen des del nivell de 0 fins a 2n d’EP de 3 àrees del marc de competència digital i de cara al 1r trimestre del curs que ve es farà lo propi amb les altres àrees.

  4. AULES DIGITALS.

  Hi haurà un mínim de 5.500 espais digitals (tant aules de grup-classe com d’altres) amb el pressupost de les dues licitacions que hi ha previstes. Es guardarà un stock petit per si hi ha creació de nous centres.

  5. PRÈSTEC DE DISPOSITIUS PER ALUMNAT VULNERABLE.

  Des de la pandèmia es va posar en marxa el prèstec de dispositius per l’alumnat vulnerable de centres de titularitat tant pública com de concertada. I fins al moment, amb el fons o subvenció rebuda s’han repartit uns 14.000 Chromebooks.

  Clica aquí o en el document per llegir tot el resum...

  Documentació associada
  Documentació associada