Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Primera Comissió de Seguiment de l'Acord Marc

  2n Part

  05/07/2024.

  El passat 23 de maig de 2024, la Federació d'Ensenyament de CCOO va demanar per registre d'entrada la convocatòria d'una comissió de seguiment de l'Acord Marc per negociar els punts que consideràvem més urgents, com són el pla de climatització, els permisos retribuïts, l'equiparació, el reconeixement de la tutoria i la desburocratització, entre d'altres.

  El dia 20 de juny de 2024 es va dur a terme aquesta primera mesa de seguiment, on es van tractar els quinze primers punts. La Conselleria ens va fer arribar el seu compromís de complir amb la totalitat dels acords signats, els quals sumen un pressupost de cinquanta milions d'euros.

  Avui, 4 de juliol de 2024, s'ha dut a terme la segona reunió de la mesa de seguiment. A continuació, els punts tractats:

  Punt 16 - Mesures Fons Social

  Degut a que la Conselleria no té la competència per fer-ho independentment, s'acorda treballar una proposta consensuada per elevar-la a la Mesa de l'Empleat Públic, on es tractarà. Des del sindicat, defensarem la inclusió de noves mesures i l'augment de les presents. A l'octubre de 2024 s'iniciarà la redacció.

  Punt 17 - Matèria d'Habitatge a Eivissa i Formentera

  La Conselleria es va reunir amb Habitatge i altres administracions públiques per cercar una solució i iniciar una planificació estratègica per treballar conjuntament la greu problemàtica de la vivenda, tal com especifica l'Acord, però de moment sense cap fruit. La part de l'increment del Fons Social sobre l'augment de les retribucions es destinarà a aquest fi. Ens informen que continuaran cercant solucions, tot i que tenen la "capacitat de negociació limitada". Les propostes d'ocupació d'hotels per part de docents durant el temps d'inactivitat van ser descartades pels preus abusius i inviables, entre 1300 € i 4000 € mensuals. Es demana una ampliació de bestretes per als interins.

  Punt 18 - Reducció de Mitja Jornada Voluntària No Retribuïda Per a Tot el Personal Docent

  Els funcionaris de carrera ja poden gaudir d'aquest dret, sense necessitat de cap justificació, permís que vam presentar pionerament en aquesta comunitat CCOO fa ja més de dos anys. S'han modificat els permisos per reducció, incloent ara també els interins per motius de salut i majors de 55 anys.

  Punt 19 - Reducció d'Hores del Personal Interí Major de 55 Anys

  A l'inici de curs es farà un seguiment per verificar que s'ha aplicat a tots els docents majors de 55 anys. Es farà una revisió i, si hi ha incompliments, es derivarà a Inspecció per a les actuacions pertinents.

  Punt 20 - Regulació de Permisos de Maternitat/Paternitat a Mitja Jornada

  Es tractarà a l'octubre de 2024.

  Punt 21 - Any Sabàtic Retribuït amb Minoració

  Proposat pionerament per CCOO. Es tractarà a l'octubre de 2024.

  Punt 22 - Millora de les Condicions per a l'Exercici de les Funcions Tutorials

  Es tractarà a l'octubre de 2024.

  Punt 23 - Revisió del Catàleg de Malalties Professionals

  Es tractarà a l'octubre de 2024.

  Punt 24 - Eliminació de la Penalització per Absències

  Assolit, aquest curs ja no s'han reduït les retribucions en baixes inferiors a 5 dies.

  Punt 25 - Permisos Retribuïts per Assumptes Propis i Permisos Sense Retribució per a Tot el Personal Docent

  Proposta pionera de CCOO. La Conselleria ens ha demanat que tornem a enviar la proposta per fer-ne una valoració.

  Punt 26 - Implementació de la Jornada Laboral Docent de 35 Hores

  Es tractarà a l'octubre de 2024.

  Punt 27 - Pla Post-Estabilització de l'Interí

  L'Administració estudiarà un pla el pròxim curs. Actualment, els interins amb més de 10 anys d'experiència i 55 anys d'edat tenen prioritat en les adjudicacions de places. Les Illes Balears són l'única comunitat que ofereix places a interins amb 3 anys de servei.

  Punt 28 - Pla de Formació Permanent en Especialitats i Àrees

  Assolit.

  Punt 29 - Competència Digital Docent

  Es millorarà i s'acceleraran tots els processos per acreditar tots els nivells de la competència digital, ja que, actualment, encara no estan tots disponibles.

  Punt 30 - Pla de Xoc de Mesures per Promoure la Llengua Catalana

  Vivim un moment difícil per al foment de la llengua catalana als centres educatius. Un pla pilot dóna l'opció d'eliminar la immersió lingüística en català. Demanem un llistat de totes les accions que s'han realitzat, ja que ara mateix, l'única mesura ha estat augmentar el 50% la quota d'hores per PALIC. Els sindicats podran fer propostes específiques per al foment de la llengua catalana.

  Punt 31 - Protocol d'Agressions als Docents

  Demà es tractarà a la Mesa l'esborrany.

  Punt 32 - Pla d'Igualtat i Conciliació

  CCOO demana poder participar en la comissió de negociació.

  Punt 33 - Pla de Simplificació Burocràtica

  Està en procés. S'estan identificant tots els processos actuals.

  Punt 34 - Procediment d'Avaluació LOMLOE

  Ja s'ha simplificat el procés d'avaluació, però hi ha centres que voluntàriament continuen aplicant els criteris anteriors.

  Punt 35 - Pla d'Infraestructures

  Es negociarà amb tots els grups parlamentaris un pla d'infraestructures per als pròxims 8-10 anys, per tal que tingui continuïtat independentment del Govern.

  Punt 36 - Pla de Climatització dels Centres

  Pendent de l'informe tècnic de la UIB per a l'aplicació d'un pla integral. CCOO ha recordat que en moltes aules se superen a l'estiu les temperatures màximes que marca la normativa de prevenció de riscos laborals, fet pel qual no s'hauria de treballar en aquestes condicions. Demanem, fins a l'aplicació del pla, mesures temporals per minimitzar els efectes, amb una dotació extra.