Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT CONCERTAT

CCOO exigeix el compliment de les previsions legals pendents que afecten l'ensenyament concertat

  Reunió amb el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports

  21/06/2024.

  Han passat dues dècades des que la LOE donés el mandat diverses normes, encara vigents, que afecten la regulació, el finançament, els recursos humans i les condicions laborals del professorat i del personal complementari i d'administració i serveis dels centres concertats, i que segueixen sense aplicar-se.

  Per això, CCOO ha exigit en la reunió de la Mesa de l'Ensenyament Concertat mantingut aquest 19 de juny:

  • El compliment del que es preveu en l'article 116.3, pel qual ha d'elaborar-se una nova norma bàsica de concerts educatius. L'actual RD de Concerts, de 1985, és la norma educativa més antiga en vigor i, entre altres qüestions, crea riscos de manteniment del concert per als centres que han adquirit un major compromís social, alhora que provoca unes desmesurades ràtios alumnat/unitat que dificulten la docència i recarreguen les condicions laborals en el sector.
  • El compliment del que es preveu en la Disposició Addicional 29 sobre la fixació de l'import dels mòduls. L'última vegada que es va reunir la comissió encarregada de fer-ho, per a garantir la gratuïtat real de l'ensenyament en els col·legis, va anar en 2011.
  • Abordar totes aquelles qüestions de caràcter laboral que permetin una millora real de les condicions de treball.

  CCOO celebra que, després d'anys reclamant aquestes exigències, el Ministeri s'hagi compromès a crear diferents comissions de treball, a partir de setembre, amb l'objectiu d'avançar en les demandes plantejades.

  D'igual manera, el secretari d'Estat d'Educació ens ha traslladat que en la pròxima reunió del Consell de Ministres s'aprovarà el Reial decret que establirà els increments salarials per a 2024 en l'àmbit de la funció pública i, per extensió, en l'ensenyament concertat.

  Així mateix, la Federació d'Ensenyament d e CCOO continua exigint a les conselleries d'Educació de les comunitats autònomes el tractament de qüestions com:

  • El compliment del que es disposa en l'art. 117 de la LOMLOE, que permetria, per un costat, l'equiparació salarial del col·lectiu docent amb el professorat de la pública, irreal en la majoria de comunitats autònomes quant a percentatge i sexennis, així com la creació de complements autonòmics en totes elles; i, per un altre, la progressiva reducció de la jornada lectiva del professorat.
  • El compliment del que es disposa en l'art. 72 de la LOMLOE sobre recursos, que permeti atendre adequadament l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • La inclusió en el pagament delegat del personal complementari i del personal d'administració i serveis.
  • La regulació de la jubilació parcial per al conjunt de les persones treballadores del sector.

  És la presència de CCOO en la Mesa del Diàleg Social i en la Mesa General de la Funció Pública la que permet que les persones treballadores de l'ensenyament concertat puguin beneficiar-se dels acords socials i retributius signats en aquests àmbits. I ara serem la garantia que el que s'abordi en aquestes comissions de treball, que començaran la seva marxa al setembre, repercuteixi de manera directa sobre el conjunt de les persones treballadores.