Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Resum mesa tècnica d'insularitat

  18/06/2024.

  Places de Difícil Cobertura i Molt difícil cobertura.

  ▪️Hi haurà un complement específic singular per Perillositat, de 250 € a cada paga el curs 24-25 i de 300 € a partir del 25-26. Complement que afecta a centres penitenciaris i de menors amb sentències. 14 mensualitats

  ▪️Totes les places d'Eivissa, Menorca i Formentera seran catalogades com de Difícil Cobertura i tindrà la següent calendarització:

  • Curs 24-25: Menorca: 0€, Eivissa: 0€, Formentera: 300€
  • Curs 25-26: Menorca:100€, Eivissa: 200€, Formentera: 400€
  • Curs 26-27: Menorca: 200€, Eivissa: 300€, Formentera: 400€

  ▪️Seran 12 mensualitats. El setembre del 2026 es revisaran les quanties per aplicar les millores al gener del 27. Es veuran afectades 4100 places.

  ▪️Les places de Molt Difícil Cobertura seran només per determinades especialitats (amb menys de 5 aspirants per plaça), cobertes a partir de la tercera convocatòria setmanal sense cobrir i únicament per funcionaris interins en centres de docència directa d'etapes d'infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional.

  ▪️Rebran 300 € mensuals en curs 24-25 i 400 € a partir del curs 25-26, fins a 12 mensualitats. Es preveuen 200 places amb aquestes característiques.

  Des de CCOO valora molt positivament aquest reconeixement els problemes de la insularitat a Eivissa, Menorca i especialment a Formentera.

  Indemnització per residència i habitatge.

  ▪️S'estan cercant acords amb aparthotels per signar convenis amb la Conselleria, s'estan estudiant pressupostos i altres possibilitats.

  ▪️En cas d'aconseguir acords amb allotjaments conveniats a Eivissa i Formentera, es donarà un ajut de 400 € mensuals (fins a 10 mesos).

  ▪️Quedem pendents d'una proposta que doni millor resposta al problema de cobrir substitucions a les Pitiüses. Des de CCOO considerem que s'ha de revisar millor aquesta mesura.

  Complement d'Insularitat.

  ▪️Queda pendent de ser negociat a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics. S'ha de demanar al govern central llevar el màxim que impedeix augmentar aquest complement.

  Des de CCOO considerem que aquest complement s'hauria de lligar a un altre concepte diferent de la insularitat, ja que és molt necessari augmentar-lo a les Balears i tenim una realitat diferent a la d'altres territoris que són considerats ultraperifèrics i reben majors ajudes per aquest concepte.