Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

NOTA DE PREMSA

CCOO Exigeix comissions de servei per a les noves places de psicòleg educatiu: no a la discriminació en les adjudicacions

  La Federació d'Ensenyament de CCOO Illes Balears denuncia la discriminació en l'assignació de noves places de psicòlegs educatius als centres d’educació secundària obligatòria i insta la Conselleria d’Educació a rectificar el procés.

  14/06/2024.

  Dimarts, 11 de juny de 2024

  Des de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres Illes Balears, volem expressar la nostra preocupació per la situació de les noves places del perfil denominat Psicòleg Educatiu, creades per atendre els alumnes com a professionals de la psicologia en els centres d’educació secundària obligatòria.

  Recentment, s'han creat 35 places per a aquest perfil. No obstant això, en el nou procés d’adjudicacions provisionals, aquestes places es destinarien als interins, impedint que els funcionaris de carrera que compleixen els requisits hi puguin accedir mitjançant les corresponents comissions de servei. Aquesta situació és discriminatòria i injusta per als funcionaris de carrera que ja formen part del cos de docents.

  Volem recordar que els funcionaris de carrera han superat un procés selectiu que assegura la seva competència i qualificació. A més, hi ha psicòlegs que ja formen part dels equips d’orientació i se'ls estaria excloent de la possibilitat d'optar a cap de les noves places.

  Gràcies a la seva estabilitat, aquests professionals garanteixen una major continuïtat i qualitat en el servei públic. La preferència en l'elecció de places ajuda a mantenir aquesta estabilitat, cosa que és crucial per al bon funcionament del sistema educatiu. Així mateix, tenen dret a la mobilitat dins de l’administració pública, la qual cosa inclou la preferència en l’elecció de places.

  A més, en haver superat les oposicions, aquests docents han adquirit drets que han de ser respectats sense excepcions. Això inclou l’expectativa legítima de poder optar a noves places amb preferència sobre els interins. Negar-los aquest dret suposa una greu vulneració d’aquests drets adquirits i una manca de respecte cap als professionals que han demostrat la seva vàlua.

  Per tot això, exigim a la Conselleria d’Educació que es convoquin de manera urgent unes comissions de servei específiques per a aquestes 35 places de Psicòleg Educatiu. Aquest procediment ha de permetre als funcionaris de carrera sol·licitar-les, igual que es fa en altres procediments com Serveis Educatius Especialitzats, ATD, IEDIB, Camps d'Aprenentatge, entre altres.

  Les places que no es puguin cobrir mitjançant comissions de servei s'han de donar posteriorment en les adjudicacions a interins, seguint el funcionament habitual, i no a l’inrevés, com s’ha proposat des de la Conselleria.

  Com a representants dels docents, demanem que es garanteixi un procediment just i equitatiu per a tots els professionals de l'educació i no es deixi ningú exclòs. No acceptarem cap tipus de discriminació ni injustícia cap als funcionaris de carrera.