Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PRIVAT

Acord sectorial en matèria salarial

  14/06/2024.

  Acord sectorial en matèria salarial per als centres especials d’ocupació i els centres d’atenció especialitzada d’Eivissa

  Publicat a Boib

  L'acord millora les condicions retributives de tots els treballadors i treballadores delsector de la Diversidat Funcional (Conveni Col·lectiu General de Centres i Serveis d'Atenció a Persones amb Discapacitat) de serveis concertats per l'administració que que exerceixin la seva activitat professional i resideixin a l'illa d'Eivissa, per compensar el sobrecost del nivell de vida i residencial que els suposa el factor de doble insularitat.

  El present acord té efectes des de l'1 de gener de 2024 d'ara endavant i suposa una quantitat de 3600 euros anuals per a cada treballador/a a jornada completa (300euros/mes).

  L'abonament d'aquest complement, així com el seu import, estarà vinculat al seu efectiu finançament públic, mitjançant l'increment dels preus plaça o preus persessió dels serveis concertats que aboni l'Administració.

  Clica aquí per veure el BOIB...

  Continuem treballant per millorar al sector! Consulteu-nos!