Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

MENORS

ACTUALITAT

  II CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE REFORMA JUVENIL I PROTECCIÓ DE MENORS DE LES ILLES BALEARS

  29/04/2024.

  Des de FECCOO-IB us traslladem la informació més rellevant i tots els aspectes que estan en marxa al sector a nivell autonòmic: 

  PERMISOS

  El Reial decret llei 5/2023 de juny de 2023 ampliava els permisos. Des de FECCOO-IB hem realitzat un conjunt de propostes en la comissió paritària per a adaptar i incrementar els permisos del conveni al Reial Decret.

  En la reunió del 19 d'abril de la comissió paritària s'acorda incloure tots els nous permisos en el conveni col·lectiu:

  - Permís per hospitalització o malaltia greu: 5 dies laborables. Pendent de concretar si s'estableix i també s'incrementen els dies per defunció (no contemplats en el Reial decret).

  - 4 dies a l'any (retribuït). Per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents o imprevisibles. Es podrà gaudir per hores.

  - 8 setmanes (no retribuït). Fins que el menor compleixi 8 anys. Es pot gaudir de manera contínua o discontínua, ja temps complet o parcial. 

  - Les ampliacions respecte adaptació de jornada, reducció de jornada i parelles de fet ja estaven recollides en el conveni.

  MILLORES SALARIALS

  Des de FECCOO-IB feim la següent proposta de revisió salarial:

  - Antiguitat: El complement salarial d'antiguitat passarà a retribuir-se a partir de l'1 de gener del 2024 amb dos dies més de vacances (actualment és un dia) per cada trienni que tingui reconegut el treballador/a.

  - Taules salarials: Als increments ja acordats al conveni col·lectiu per als anys 2024, 2025 i 2026 l'increment d'1% anual.

  Clica en el document per veure tota la informació...

  Documentació associada
  Documentació associada