Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de juny 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

CCOO reclama l'equiparació entre els interins i els fixos

  NOTA DE PREMSA

  25/04/2024.

  CCOO RECLAMA L'EQUIPARACIÓ DE DRETS ENTRE ELS TREBALLADORS INTERINS I ELS FIXOS EN L’ÀMBIT EDUCATIU

  Demanam l’extensió de la "Llicència per interès personal, assumptes propis sense retribució," als interins que ocupen una vacant o substitució de tot el curs escolar per facilitar la conciliació

  Des de FE-CCOO hem treballat des de fa anys perquè els docents funcionaris interins tinguin exactament els mateixos drets que els funcionaris de carrera. Malgrat que, per raons contractuals i pel marc normatiu de l'Empleat Públic, no tots els docents tenen accés als mateixos drets, existeixen àmbits que es poden millorar, i la legislació ho permet.

  Actualment, els docents interins no tenen la possibilitat d'accedir a la Llicència per interès personal, una opció reservada exclusivament als funcionaris de carrera. Aquest permís, sense retribució, no implica cost addicional per a l'Administració, ja que el docent no rebrà cap salari mentre estigui absent. A més, l'Administració té facultat per denegar-lo en cas de necessitat de servei, no generant cap interferència en l'organització dels centres educatius.

  És rellevant destacar que aquest dret ja es gaudeix a altres comunitats autònomes com Aragó, Cantàbria, La Rioja i Múrcia. Per aquest motiu i tots els anteriorment exposats, avui hem instat a la Conselleria a revisar aquesta situació injusta que crea desavantatges comparatius injustificats. 

  Clica aquí per llegir tota la nota de premsa...