Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

FORMACIÓ

CURS: LA PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS EN L'ÀMBIT EDUCATIU.

  Curs homologat per la Conselleria d'Educació i Universitats

  22/01/2024.

  30h de formació ONLINE 

  gratuït afiliats // 50 no afiliats

  DURADA: 1 febrer - 25 febrer

  OBJECTIUS:

  • Proporcionar als participants els coneixements bàsics en matèria de riscos laborals. 
  • Conèixer i identificar els principals riscos laborals en l´ambit educatiu.
  • Conèixer les principals mesures preventives a implimentar en l´entorn escolar. 
  • Conscienciar de la importància de la cultura preventiva a l´àmbit educatiu.
  • Conèixer l'estructura, organització, objectius i recursos de la conselleria d'educació en matèria de salut laboral.

  CONTINGUTS

  • Conceptes bàsics en matèria de seguretat i salut laboral: condicions i accidents de treball, disciplines preventives, principals riscos del docents i vigilància de la salut.
  • Riscos laborals a l´aula i al centre educatiu.
  • Mesures preventives a l´aula i al centre educatiu.
  • La prevención de riscos laborals com a element de qualitat del sistema educatiu.
  • El servei de prevenció de la conselleria d´educació: objectius, funcions i estructura.

  Inscripcions a partir del 22 de gener de 2024, fent aquí aquí...