Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Reconeixement del primer tram de la carrera professional

  18/09/2023.
  Reconeixement del 1r tram de la CARRERA PROFESSIONAL

  Reconeixement del 1r tram de la CARRERA PROFESSIONAL

  S’aplica a tots els funcionaris docents (de carrera, interins i en pràctiques).

  Requisits:

  • Estar en situació administrativa de servei actiu en la data de publicació d’aquesta convocatòria.
  • Tenir reconegut el primer sexenni en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

  Pagament a la nòmina de setembre.

  La incorporació al sistema de progressió en la carrera professional és voluntària, aquells funcionaris docents que no vulguin, cas d’acomplir els requisits, que l’Administració els hi reconegui d’ofici el primer tram de la part consolidable del complement de carrera professional, han de renunciar-hi expressament mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l’efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. 

  Clica aquí per accedir al BOIB...