Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Avui s'han aprovat les instruccions d'avaluació pel curs 2023/24

  Resum MSE 14/09/2023

  14/09/2023.

  Avui s'han aprovat les instruccions d'avaluació pel curs 2023/24 amb les següents novetats:

  • La nova avaluació constarà de tres informes on els resultats s'expressaran en termes qualitatius a primària i secundària (s'afegirà una qualificació numèrica). Tot a través del GESTIB
  • Els docents aportaran la informació complementària que es consideri oportuna a les famílies
  • El claustre decideix voluntàriament continuar amb l'avaluació del curs passat utilitzant el GESTIB i amb les ponderacions o fer la nova avaluació simplificada.
  • Els criteris d'avaluació venen marcats per la LOMLOE i són els referents d'avaluació. No es poden modificar. S'eliminen les ponderacions.

  CCOO ha valorat positivament la simplificació de les instruccions d'avaluació. Així i tot s'ha de continuar treballant per reduir la tasca burocràtica que pateixen els docents tal com especifica el punt 33 de l'Acord Marc.

  Carrera professional:

  • S'aprova la primera convocatòria pel reconeixement del primer tram.
  • Es farà d'ofici per tots els que tenguin els requisits. No haurem de fer cap tràmit.
  • Aquesta convocatòria és voluntària.
  • S'obri un període de renúncies de l'1 al 31 d'octubre. Sortirà llista provisional i definitiva.