Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Tràmit previ a la presa de possessió

  01/08/2023.

  TRÀMIT PREVI A LA PRESA DE POSSESSIÓ

  Abans de prendre possessió al centre adjudicat, l'1 de setembre, has de fer el tràmit previ a la presa de possessió.

  La Incorporació al centre i presa de possessió ha de ser dia 1 de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui. Si tens tasques pendents, has d’incorporar-te al centre del curs 22-23 i has d'informar al director del nou centre. La incorporació al nou centre s'ha de fer, com a tard, dia 6 de setembre.

  Necessitaràs un justificant certificat del director del centre del curs 2022-23, amb les tasques pendents i la data que s’han dut a terme.

  Qui ha de fer el tràmit previ a la presa de possessió?

  • Funcionaris de carrera sense destinació definitiva (també concurs de mèrits) o desplaçat per manca d’horari.
  • Funcionaris de carrera en comissió de serveis.
  • Funcionaris de carrera que venen d’altre territori.
  • Funcionaris en practiques.
  • Interins que mantenen la plaça del curs 22-23.

  Clica aquí per accedir al tràmit...