Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

CCOO alerta que l'escàs finançament de la FP pública obliga l'alumnat a cursar oferta de titularitat privada

  El sindicat publica l'informe És suficient el finançament de la FP?, elaborat per la Federació d'Ensenyament, en el qual s'evidencia la necessitat d'invertir 1.000 milions d'euros per a crear 300.000 places públiques, sense tenir en compte el cost de noves edificacions ni el manteniment de les actuals.

  16/06/2023.
  És suficient la financiació de la Formació Professional?

  És suficient la financiació de la Formació Professional?

  La Federació d'Ensenyament de CCOO va presentar avui l'informe És suficient el finançament de la FP?, en el qual analitza la inversió del Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) en les comunitats autònomes al llarg de 2021 per a garantir el dret a l'educació i la formació mitjançant una oferta pública adequada, i oferir el servei d'acreditació permanent.

  Un dels resultats més cridaners és el desigual creixement de l'alumnat matriculat en centres de titularitat pública i privada. Del 28,7% que ha augmentat el nombre d'estudiants en el conjunt de la FP en els últims cinc cursos, en la pública creix 6,9 punts en Grau Mitjà i 20,5 en Grau Superior, en tant que l'alumnat de centres privats el fa en 23,3 punts i 61,9, respectivament.

  Dos terços de l'alumnat d'FP (68,8%) està matriculat en centres públics, mentre que més de 300.000 persones paguen per la seva formació en centres privats. El percentatge de distribució de l'alumnat segons titularitat varia fins més de 30 punts segons la comunitat autònoma i la modalitat.

  D'igual manera, malgrat la transferència dels fons ministerials a les CC. AA. per a la creació de 200.000 noves places d'FP, les dades no reflecteixen l'augment: segons el MEFP en el curs 2020-2021 es van finançar 130.000 places, però l'alumnat matriculat en la pública va créixer només en 11.741, i en la privada, en 36.774.

  Les partides pressupostàries destinades a la creació de nova oferta no arriben per a dotar de personal docent les places anunciades i no tenen en compte altres despeses imprescindibles com a equips, materials, aulari i construcció de noves edificacions.

  Milers de joves es queden cada any sense plaça pública d'FP i se'ls nega un dret reconegut per la Constitució i la LOMLOE. A Espanya hi ha més de 300.000 persones obligades a pagar per una titulació d'FP en centres privats.

  Les polítiques educatives i l'aposta per enfortir el sistema públic condicionen els drets i les oportunitats de les persones, el seu desenvolupament professional i la seva inserció laboral. El sistema necessita un finançament estable i suficient per a donar resposta als reptes de la transició econòmica i al dèficit de qualificació professional de la població activa. Així, els centres d'FP constitueixen la peça clau de les mesures de millora de la formació, però la seva actual estructura, finançament i normativa requereix una actualització urgent.

  Segons CCOO, es necessiten més de 1.000 milions d'euros per a crear 300.000 places públiques presencials, sense tenir en compte el cost de noves edificacions ni el manteniment de les existents.

  Per tot això, és prioritari elaborar un pla de lluita que eviti l'expulsió del sistema educatiu públic i faciliti la reincorporació amb garanties de les persones que han quedat fora del sistema. L'orientació, l'acompanyament, la reducció de les ràtios i la millora de l'atenció són mesures imprescindibles per a reduir l'abandó. A més, és necessari establir un pla contra la discriminació per gènere en l'àmbit professional, que trenqui amb els estereotips i la bretxa salarial existent.