Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

ENSENYAMENT PÚBLIC

Resum MSE 23 de maig

  25/05/2023.

  1. Proposta de convocatòria per cobrir places docents amb Comissió de Serveis pel programa de robòtica "Escuela 4.0".

  L’esmentat programa s’implementarà principalment als CEIP (IES només segons convocatòria), per tant, les CCSS aniran adreçades al cos de mestres amb un total de 43 places per a 2 anys. Es financiarà amb fons estatals definitius, que també cobriran l'adquisició de material tecnològic.

  Els mestres seleccionats seran adscrits a l'IBSTEAM i comptaran amb una plaça a una zona de referència. Durant el primer trimestre, els docents escollits rebran una formació completa per desenvolupar les seves habilitats pedagògiques i tècniques, especialitzant-se en pensament computacional, llenguatges de programació i robòtica educativa. Aquesta preparació els permetrà adquirir els coneixements necessaris per orientar i aplicar aquestes disciplines en el seu treball.

  El concurs constarà de dues fases: comprovació dels requisits i mèrits i valoració de la memòria.

  CCOO valora com a molt positiu per al sistema educatiu la introducció d’aquest programa i celebra que la Conselleria ho faci mitjançant concurs de serveis que ajudarà a preparar els estudiants per a un món cada vegada més digital i interconnectat, promocionant les noves tecnologies i millorant la competència digital del nostre alumnat i professorat.

  2. Esborranys dels currículums d’Energies renovables i de Manteniment aeromecànic d’avions.

  Des de CCOO creien que l’actualització dels currículums de formació professional i l’adaptació a la realitat de les Illes Balears és necessària i imprescindible per a ajustar-se a les nostres tendències del mercat laboral i incorporar les últimes tecnologies i pràctiques en aquests camps.

  Aquests dos estudis, prenen molta importància en la nostra comunitat. D’una banda, l’FP d’Energies Renovables, que ajuda a abordar els reptes del canvi climàtic i fomentar la sostenibilitat, i d’altra banda, l’FP de  Manteniment aeromecànic d’avions, que dóna resposta a l’alt volum de sector aeri en un dels aeroports més importants de l’Estat.

  CCOO reclama quota suficient per a poder desdoblar tots els mòduls pràctics d’FP, però la DG de Formació Professional ens informa que les Balears té una de les ràtios més baixes a totes les formacions i que el nombre de places està limitada als metres quadrats de les instal·lacions.