Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Les patronals segueixen bloquejant la signatura de les taules salarials per a 2022 i 2023

  En la reunió mantinguda aquest 15 de març, les organitzacions patronals han plantejat, amb la clara voluntat de bloquejar la negociació, una sèrie de propostes totalment inassumibles per a CCOO

  17/03/2023.
  Propostes de CCOO VS Propostes de la Patronal

  Propostes de CCOO VS Propostes de la Patronal

  La proposta presentada per les patronals suposa tota una declaració d'intencions. D'una banda, intenten solucionar el problema de les taules salarials per al personal en pagament delegat, aquell que no li suposa cap cost (qui abona les nòmines és l'Administració) i, per un altre, pretenen estalviar-se el 1,5% addicional de 2022 per al PAS, el personal complementari i el personal docent anara de pagament delegat, quan els centres ja han vist actualitzades, fa mesos, les partides dels mòduls de concerts. Tot un exercici de cinisme.

  Per si no fora suficient, plantegen canviar l'acord de sortides que actualitza els imports en funció de l'IPC de l'any anterior, de tal manera que queden vinculats als mòduls de concerts. Per a què? Per a després no abonar-los sobre la base de qualsevol excusa?

  CCOO exigeix l'actualització immediata de les taules salarials de 2022 i 2023. El VII Conveni Col·lectiu estableix que:

  "Seran objecte de negociació específica les taules salarials de cada any, des del moment de la publicació en la LPGE dels mòduls econòmics corresponents o la norma que els modific o prorroga, establint-se el límit temporal de tres mesos per a la seva signatura”.

  Considerant que la publicació data del 24 de desembre de 2022, CCOO es reserva el dret de dur a terme, a partir del 24 de març de 2023, totes aquelles accions que consideri oportunes per a fer complir el signat.