Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

CCOO signa l’acord de millora de l’educació concertada i exigeix que es compleixi

  Avui dematí CCOO ha firmat l’acord de millora de l’educació concertada. Un acord necessari i que no es pot demorar més, ja que el primer que fa és reprendre el que s’ha incomplert de l’acord del 2016, i que a la seva vegada reactiva l’acord del 2008.

  17/03/2023.
  Acord de millora - Educació Concertada

  Acord de millora - Educació Concertada

  Divendres, 17 març de 2023

  Els docents de la concertada no poden esperar més. Porten molts anys esperant que es compleixin les millores que suposen completar l’equiparació retributiva amb el professorat de l’educació pública, sense tenir en compte l’antiguitat ni els sexennis i sense completar la reducció a 23 hores lectives ni la negociació d’aplicació dels sexennis. 

  La reducció de 24 a 23 hores lectives per als docents de secundària, FP i batxillerat, l’ampliació de la la jubilació parcial i l’equiparació del nombre i quantia dels sexennis, de manera progressiva fins a l'any 2027 són les principals millores d'aquest acord.

  Consideram cabdal l'equiparació retributiva, que es va aturar a l’any 2019, ja que a mateixa feina mateix salari i això, per als docents de l'ensenyament concertat, avui no es compleix. La signatura i el compliment dels terminis d'aquest acord possibilitarà l’equiparació a l'any 2027.

  Aquest acord també suposa el compliment del conveni col·lectiu. La paga de 25 anys, no és una altra cosa que un article del conveni col·lectiu que es venia incomplint fins al moment. 

  Per altra banda, les condicions laborals del PAS (Personal d'Administració) també milloren, el seu complement retributiu autonòmic (CRIB) congelat des de l'any 2004 s'incrementarà en un 10,5% l'any 2023 i un mínim del 5% anual fins a l'any 2027. Per primera vegada l'increment de les despeses de funcionament dels centres escolars estaran vinculades a una millora salarial del PAS.

  En definitiva, des del sindicat considerem que és un acord necessari que suposa una millora per als treballadors de l’educació concertada de les nostres illes i per això serem exigents en el seu compliment.