Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

CCOO afirma que la LOSU és poc ambiciosa, minva l'autonomia i no aposta per resoldre el finançament deficitari de les universitats públiques

  El sindicat assegura que la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU) –que s'ha votat avui en el Congrés i que previsiblement entrarà en vigor en els pròxims dies– no respon a les necessitats de les institucions d'educació superior ni afavoreix al personal.

  16/03/2023.
  CCOO estarà en cada àmbit de negociació i participació per a lluitar per la millora de les condicions laborals i salarials del personal universitari

  CCOO estarà en cada àmbit de negociació i participació per a lluitar per la millora de les condicions laborals i salarials del personal universitari

  Malgrat la justificació de modernització assenyalada pel Ministeri d'Universitats, CCOO des de l'inici ha mostrat el seu rebuig perquè entenia que els problemes que afligeixen a les universitats públiques i al seu personal no es resolien en el primer esborrany presentat, i que es mantenen i persisteixen en la Llei.

  La LOSU és poc ambiciosa en la defensa de la universitat com a servei públic d'ensenyament superior. A més, minvament l'autonomia universitària perquè reforça el paper i poder de les comunitats autònomes a través de diversos mecanismes.

  Tampoc soluciona els problemes crònics de finançament deficitari de les universitats públiques, ja que només assenyala, en el millor dels escenaris, un increment fins a l'1% del PIB en 2030, insuficient perquè actualment està per sota de la mitjana europea i de la de l'OCDE, la qual cosa suposa un hàndicap per a la internacionalització.

  En l'àmbit de la governança, per a CCOO la durada i configuració dels càrrecs electes redunda en un dèficit democràtic, ja que són exclusivament per un període únic de sis anys. També ens sembla preocupant que la Llei obri la possibilitat de creació de centres i estructures amb un sistema de govern, funcionament i gestió completament aliè al dels col·legiats, i que eventualment podrien substituir a facultats, escoles i/o departaments.

  Mentre que s'està apostant per la reducció de la temporalitat de les i els empleats públics, paradoxalment la LOSU és molt permissiva i afavoreix fins i tot un increment del professorat amb dedicació a temps parcial vinculat exclusivament a la docència. La Llei tampoc fa una aposta decidida per l'erradicació de la precarietat, sinó que la dilata en el temps.

  En l'àmbit del personal d'administració i serveis, l'única cosa que fa la LOSU és canviar el seu nom pel de personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis, i replicar el contemplat en el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (TREBEP). Això sí, la seva participació en tots els àmbits pot veure's afectada.

  Et convidem que llegeixis el resum que hem elaborat sobre les principals novetats que introdueix la LOSU i un document sobre com et poden afectar si pertanys al col·lectiu de PDI laboral.

  En qualsevol cas, la Llei necessita molts desenvolupaments normatius i CCOO estarà en cada àmbit de negociació i participació per a lluitar per la millora de les condicions laborals i salarials del personal universitari, i en favor d'una igualtat efectiva i real.