Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Fas els 55 anys abans d'acabar el 2023?

  10/03/2023.

  MAJORS DE 55 ANYS:

  El professors majors de 55 anys poden acollir-se a una de les següents mesures:

  1. Reducció de mitja jornada amb, la corresponent disminució de les retribucions.

  2. Substitució per altres activitats sense disminució retributiva:

  - 1 període lectiu + 2 complementaris

  - 2 períodes lectius + 1 de complementari

  - 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre

  Requisit: haver complert els 55 anys d’edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.

  Sol•licita abans del 20 de març

  Clica aquí per fer les sol·licituds i veure les instruccions...