Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Taules salarials per a 2022 signades per CCOO

  XVI CONVENI COL·LECTIU DE CENTRES I SERVEIS D'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

  23/02/2023.
  Triennis

  Triennis

  CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS

  • Increment del 2% sobre tots els conceptes retributius.

  • Increment addicional de l'1,5%. Es regularitzarà quan es publiqui normativa que així ho reculli i les administracions públiques competents ho abonin.

  • Revisió del valor del trienni en les categories de Logopeda, Fisioterapeuta, Treballador/a Social i Altres Titulats de Grau Mitjà o Grau Superior.

  El nou trienni queda fixat en 64,54€.

  Mira la imatge per veure el que suposa l'augment mensual de 18,39€ per cada trienni.