Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 27 de febrer 2024.

La proposta aborda qüestions sobre cossos docents, però deixa altres pendents, a causa dels retards i a una certa falta d'ambició del Ministeri

  • Avantprojecte Llei d'Ensenyaments Artístics

Malgrat això, CCOO destaca les millores que pot aportar en un futur immediat si compten amb un desenvolupament normatiu acurat, un suport polític decidit i una ferma col·laboració de les administracions educatives.

22/02/2023.
Avantprojecte Llei d'Ensenyaments Artístics

Avantprojecte Llei d'Ensenyaments Artístics

La Federació Estatal d'Ensenyament de CCOO (FECCOO) porta dècades recordant als diferents governs la necessitat d'actualitzar la regulació dels ensenyaments artístics, aquelles que comprenen estudis de diferents nivells de Música, Dansa, Art Dramàtic, Disseny i Arts Plàstiques i Conservació i Restauració de Béns Culturals. L'actual marc legal està ple de mancances i contradiccions que el Ministeri d'Educació i Formació Professional solucionarà, en part, a través d'un avantprojecte de Llei aprovat pel Consell de ministres/as el 21 de febrer de 2023 i que ara se sotmet a informació pública.

Aquesta iniciativa legislativa recull algunes aportacions de CCOO. Apuntant temes tan importants com l'organització dels cossos docents dels ensenyaments artístics superiors i professionals, no obstant això, queden pendents moltes qüestions relatives als ensenyaments superiors, que no acaben d'homologar-se al sistema universitari i, especialment pel que fa a les condicions per a la competència investigadora, que, per tant, continuen sent objecte de segregació, la qual cosa dificulta que els estudis artístics s'incorporin de ple dret a l'Europa del Coneixement, el gran salt que necessiten aquests estudis superiors i que tristament no es produiran amb una llei poc ambiciosa. En els ensenyaments artístics professionals és necessari millorar, també, les seves condicions i les del seu professorat.

La proposta presentada pel Govern arriba al límit de l'actual període legislatiu i es queda tala per falta de temps i de capacitat de gestió. Malgrat això, CCOO destaca les millores que pot aportar en un futur immediat si compten amb un desenvolupament normatiu acurat, un suport polític decidit i una ferma col·laboració de les administracions educatives. En aquest sentit, el sindicat recorda la necessitat de comptar amb un pressupost, òrgans propis de gestió i recursos humans específics en el Ministeri i en les comunitats autònomes per al desenvolupament i aplicació de les normes.

Urgeix revisar la composició del ConsejoSuperior d'Ensenyaments Artístics per a dotar-li d'un perfil més social i participatiu, i d'una infraestructura permanent, com la que tenen altres òrgans consultius del Govern. Hi ha molta feina a la vista i molt endarrerit, volum que justifica la creació d'una Direcció General d'Ensenyaments Artístics si no volem que aquest sector continuï quedant-se sense el degut impuls polític.

El sindicat aposta per uns ensenyaments artístics amplis, inclusives, diverses, públiques i democràtiques, dotades de tots els mitjans i serveis necessaris, amb un professorat adequadament reconegut a tots els nivells. CCOO espera que en la seva tramitació es tinguin en compte aquestes qüestions que continuem exigint amb l'esperança que no es perdi l'oportunitat que pot suposar aquesta llei que arriba després d'anys de reivindicació.