Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Sorteig lletra (Oposicions eliminatòries)

  16/02/2023.
  Sorteig

  Sorteig

  SORTEIG (OPOSICIONS ELIMINATÒRIES)

  �� Persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals: Serra Ribas, Ana.

  �� L'assignació d’aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació es farà alfabèticament a partir de la lletra N.