Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Quina serà la meva pensió si me jubil enguany?

  Classes passives

  10/02/2023.
  Grup A2

  Grup A2

  Tens en las imatges o en el document tota la informació detallada per conèixer com serà la teva jubilació, si te jubiles enguany.

  - Pensions netes més habituals de funcionàries i funcionaris del grup A2

  • Mestres, Professorat Tècnic d'FP, Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny que completin 35 anys de serveis en aquests cossos durant 2023
  • 2.703,25 és l'Haver Regulador mensual del subgrup funcionarial A2 en 2023

  - Pensions netes corresponents a la pensió pública màxima del grup A1

  • Professorat i Catedràtics/ques d'E. Secundària, E. O. d'Idiomes, ArtsPlàstiques i Disseny i Música i AAEE durant 2023
  • 3.058,81 és la pensió pública màxima en 2023

  Documentació associada
  Documentació associada