Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

Cursos homologats en línia del primer semestre de 2023

  Formació permanent del professorat

  02/02/2023.
  Cursos homologats

  Cursos homologats

  Els cursos estan dirigits al professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006 d'Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments.

  Si ets:

  • personal docent en actiu o amb experiència prèvia (interins/as inclosos): hauràs d'aportar capçalera de nòmina (de qualsevol mes que hagis estat d'alta) o certificat del centre on es presti o s'hagi prestat servei.
  • personal que no estigui en actiu, però estàs habilitat/a per a l'exercici de la docència, ets futur docent, opositor/a o personal sense experiència prèvia (s'han de complir els requisits establerts en el Reial decret 1834/2008 i l'Ordre ECI/3857/2007): hauràs d'aportar títol de mestre/a, grau o llicenciatura més el màster de secundària o el CAP.

  El contingent per a aquestes places és del 15% del nombre total de persones participants en el curs.

  Condicions d'homologació:

  Per a poder homologar els cursos, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, requereix que hi hagi 30 alumnes/as com a mínim. En el cas que no s'aconsegueixi el mínim el dia del començament, es podrà retardar la data de celebració fins a aconseguir el contingent o anul·lar l'activitat. En aquest cas, et retornarem l'import de la matrícula, o si és possible i t'interessa un altre curs, podem canviar-la.

  Segons normativa no es poden realitzar dos cursos que coincideixin o solapin les dates de celebració, ja que el Ministeri només reconeixerà un d'ells (el de menys hores).

  Una vegada aconseguit el nombre mínim de persones participants que estiguin en actiu, s'assignaran les places del contingent corresponent al 15%.

  En finalitzar i superar el curs es podrà descarregar un certificat provisional.

  Els certificats definitius, es remetran per correu electrònic una vegada que el Ministeri d'Educació i FP ens emeti les diligències d'homologació.

  Segons normativa, té fins a tres mesos per a fer-ho, a partir de la data de finalització del curs.

  Tots els cursos tenen un descompte del 50% en la matrícula per a les persones afiliades a la Federació d'Ensenyament de CCOO. Si no ho estàs, pots afiliar-te en aquest moment perquè se t'apliqui, amb el compromís de mantenir l'afiliació almenys 1 any.

  Aquesta oferta es completa amb les activitats homologades per les Conselleries d'Educació d'algunes comunitats autònomes. Informa't en la seu de la Federació d'Ensenyament de CCOO de la teva província.

  Aquests són els primers cursos que realitzarem, d'un total de 22 que componen l'oferta formativa per al primer semestre de 2023

  Des d'aquí pots accedir al formulari d'inscripció de cada curs:

  233033 LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LOMLOE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

  232947 BULLYING Y CIBERBULLYING: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN

  232956 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y APRENDIZAJE COLABORATIVO

  233121 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

  232953 KIT DIGITAL DEL DOCENTE. COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES.

  232952 REDES SOCIALES PARA DOCENTES