Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Ajuts per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills

  FONS SOCIAL

  13/01/2023.
  Fons Social

  Fons Social

  Beneficiaris:

  • El personal docent.
  • Els funcionaris interins i personal laboral no fix que han prestat serveis un mínim de cinc mesos i mig.

  Quantia:

  • Ajut matrícula (fins a 462,83€ anuals)
  • Ajut llibres relacionats matrícula (fins a 155,75€ anuals)

  Termini de presentació de sol·licituds:

  • Del dia 1 de gener al 30 d’abril 

  Clica aquí per accedir a tota la informació...