Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Educació obre la porta a la creació d'un cos específic proposat per CCOO en la futura Llei d'Ensenyaments Artístics

  • El sindicat demana que se situïn en l'àmbit universitari

La Federació d'Ensenyament aposta per un desenvolupament ple i autònom dels Ensenyaments Artístics Superiors en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

24/11/2022.
El document base del Ministeri resumeix en gran manera algunes de les aportacions que FECCOO va fer públiques al setembre.

El document base del Ministeri resumeix en gran manera algunes de les aportacions que FECCOO va fer públiques al setembre.

La proposta per a una Llei d'Ensenyaments Artístics que el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha fet pública respon al mandat de la disposició addicional novena de la LOMLOE, la qual neix de les propostes de la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOO) en la tramitació parlamentària de la Llei. El sindicat celebra que en el text es recullin línies bàsiques sobre les quals començar a treballar la futura Llei d'Ensenyaments Artístics.

El document base del Ministeri resumeix en gran manera algunes de les aportacions que FECCOO va fer públiques al setembre a través d'un document que es pot consultar en la nostra pàgina web i que aspira a la regulació integral de tots els ensenyaments artístics en tots els seus nivells, tenint en compte que per a això és necessari un impuls a nivell pressupostari i de creació d'òrgans específics de gestió.

CCOO insisteix que el futur model ha de situar aquests ensenyaments superiors de manera inequívoca en l'Espai Europeu d'Educació Superior i donar resposta a la realitat heterogènia dels diferents territoris de l'Estat, independentment del model organitzatiu que adopti cada comunitat autònoma en funció de la seva situació i possibilitats. Així, la proposta incideix en què aquests ensenyaments es desenvolupin en un marc de rang universitari i que puguin comptar amb autonomia per a avançar en camps com la recerca o el desenvolupament de doctorats i màsters, que, de fet, ja s'estan realitzant des de fa temps en alguns centres.

Com a qüestió clau, CCOO assenyala la creació d'un cos propi per als ensenyaments artístics superiors. Es tracta d'una de les nostres propostes més potents perquè aquests ensenyaments comptin amb les eines necessàries per a desenvolupar-se convenientment, atenent la seva especificitat, i dins de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

En aquest sentit, a part del document propositiu respecte a aquesta llei, hem presentat una esmena a la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU) en la seva tramitació parlamentària perquè es contemplin els Ensenyaments Artístics Superiors en l'àmbit normatiu universitari.

La Federació d'Ensenyament mostra el seu convenciment que és el moment de situar, d'una vegada per sempre, ensenyaments, professorat i alumnat en tots els seus vessants en l'Espai Europeu d'Educació Superior.