Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

Publicat el II Conveni Autonòmic de Protecció de menors i reforma Juvenil

  Aquest Conveni amplia i consolida les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector.

  21/07/2022.

  El dia 10 de maig la Federació d'Ensenyament de CCOO (FECCOO-IB) ha signat el segon Conveni Autonòmic de Protecció de menors i Reforma Juvenil amb una representativitat majoritària superior al 80%. El dia 21 de juliol s'ha publicat al BOIB i entrarà en vigor l'1 de gener del 2023.

  Amb aquest Conveni es manté la línia iniciada en 2018, tant respecte al Conveni estatal com al propi I Conveni autonòmic, millorant les condicions laborals dels treballadors/es.

  Des de la FECCOO-IB volem destacar tant el resultat final com el procés de negociació. Un procés de negociació llarg que ha durat un any i que començava amb l'elaboració de propostes per part dels delegats/es de CCOO. Després de diverses trobades, els delegats/es de CCOO elaborarem la nostra “Plataforma Reivindicativa”, el nostre esborrany de Conveni que contenia totes les nostres propostes i demandes. Amb aquest document és amb el qual iniciem la negociació. Gràcies a tots els delegats/as i treballadors per la vostra participació.

  Com a resultats d'aquest nou Conveni destaquem els següents aspectes:

  - Millora dels complements de festivitat i nocturnitat: Passen del 10% al 15% del salari basi.

  - Despeses per ús de vehicle propi: Passa de 0,19 euros/km a 0,25 euros/km.

  - Reforç de les competències de la representació legal dels treballadors/es com a major garantia en el compliment del Conveni. Un exemple d'això es refereix a la devolució d'hores realitzades com a excés de jornada setmanal:

  “A l'entrada en vigor del present conveni, en cadascuna de les entitats/empreses s'establirà un acord amb la Representació Legal dels Treballadors/es del sistema de devolució de les hores realitzades com a excés de jornada setmanal “.

  - Assegurar el tractament dels riscos psicosocials: A causa de l'especial importància i incidència dels riscos psicosocials en el sector (estrès laboral, síndrome de Burnout…), es durà a terme durant la vigència del Conveni un pla d'intervenció (avaluació i mesures) sobre aquest tema, de manera conjunta amb la representació legal dels treballadors/es.

  - Taules salarials: En cadascun dels anys els treballadors/es tindran una pujada tant en el seu salari base com en el complements de coordinació, postgrau, treball per torns i diürn dels percentatges indicats en la taula.

  En el cas del plus de direcció durant els anys 2023 i 2024 quedarà congelat. En 2025 i 2026 tindrà les mateixes pujades que la resta de complements.

  2023 2024 2025 2026
  GRUP 1 3% 3% 3,5% 3,5%
  GRUP 2 3% 3% 3,5% 3,5%
  GRUP 3 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
  GRUP 4 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

   Destacar que en 2026 el grup 1 aconseguirà un salari basi de 2.050,23 € bruts/mensuals, el grup 2 de 1.619,51 € bruts/mensuals i cap treballadora tindrà un salari inferior a 20.000 euros bruts anuals.

  De manera detallada, facilitarem als nostres delegats/es i afiliats/es una anàlisi amb les propostes realitzades durant la negociació, les que finalment s'han inclòs en el Conveni i els aspectes més rellevants en els quals es continuarà treballant en el sector com són: antiguitat i insularitat.

  Valorem positivament els avanços aconseguits però som conscients que queda molta feina per fer. Les millores econòmiques són importants però no ho són menys, la qualitat de vida dels treballadors/es i la qualitat de l'atenció que es presta als usuaris. No és possible millorar la qualitat del servei, sense millorar la qualitat del treball, per això la participació dels treballadors/es i posar una especial atenció als riscos psicosocials constitueixen un element essencial per a FECCOO-IB.

  Aquest Conveni consolida un camí per a implicar administracions públiques, entitats, sindicats i treballadors/es i en la dignificació del sector: Millorant les condicions laborals dels treballadors i treballadores. A més d'obrir la possibilitat a la negociació d'altres Convenis autonòmics del tercer sector (Discapacitat o Acció i intervenció social...).