Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

CCOO recorrerà la sentència de l'Audiència Nacional

  L'Audiència Nacional ha desestimat la demanda presentada per CCOO contra la decisió de la Comissió Paritària del XII Conveni Col·lectiu de no aplicar la Disposició Final Cinquena, que hagués suposat una revisió salarial del 5,5% des de setembre de 2021, a les treballadores dels Centres de Gestió Indirecta.

  23/06/2022.

  XII Conveni Col·lectiu de Centres d'Assistència i Educació Infantil

  Els sindicats que formen part de la Comissió Paritària, UGT, FSIE i USO, van acordar en la reunió que van celebrar el 3 de novembre de 2021, sabent en aquest moment que CCOO pretenia que s'apliqués la Disposició Final Cinquena a les treballadores de Gestió Indirecta, el següent:

  "L'actualització de les taules salarials corresponents als Centres de Gestió Indirecta es farà conforme al que s'estableix en la Disposició Transitòria Vuitena del Conveni, no sent aplicable a aquestes taules de gestió indirecta el que es preveu en la Disposició Final Cinquena del Conveni".

  XII Conveni Col·lectiu de Centres d'Assistència i Educació Infantil CCOO recorrerà la sentència de l'Audiència Nacional CCOO va considerar que la Comissió Paritària s'havia excedit de les seves funcions interpretatives del Conveni, ja que entenem que la Disposició Final Cinquena és clara i resulta d'aplicació a tots els centres amb independència de la seva gestió. Però l'Audiència Nacional determina que la voluntat d'UGT, FSIE i USO en aquesta Comissió Paritària va ser la d'excloure a les treballadores dels Centres de Gestió Indirecta d'aquesta revisió salarial.

  Des de CCOO no comprenem com altres sindicats intenten impedir la possibilitat d'aquestes treballadores de millorar les seves retribucions, per la qual cosa presentarem un recurs a la decisió de l'Audiència Nacional.

  Contra la precarietat, més CCOO.