Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

CCOO i UGT anuncien mobilitzacions en la Funció Pública si no hi ha convocatòria per a un nou acord en matèria salarial, ocupació i drets

  El passat dia 20 de maig UGT i CCOO varen tenir una reunió amb la secretària d'Estat de Funció Pública, a instàncies de sengles organitzacions, per a reprendre com més aviat millor les negociacions per a un nou Acord en la funció pública

  23/05/2022.
  CCOO i UGT

  CCOO i UGT

  Madrid, 20 de maig de 2022

  La secretària d'Estat s'ha compromès a convocar la mesa de negociació, una vegada es tanqui la negociació de l'Oferta d'Ocupació Pública i d'Estabilització en l'Administració General de l'Estat.

  Igualment, s'ha compromès per a convocar la Comissió d'Igualtat per a impulsar el necessari canvi normatiu i la negociació de plans d'igualtat en les administracions públiques i el sector públic empresarial.

  Des de tots dos sindicats li hem traslladat que no estem disposats a consentir que els més de tres milions d'empleades i empleats públics es quedin sense revisió salarial. En aquest sentit exigim la negociació d'un acord pluriennal que recuperi poder adquisitiu.També li hem traslladat que aquest nou Acord ha d'incloure altres matèries com la millora de la promoció interna, mobilitat, jubilació anticipada, classificació professional, havers reguladors per a classes passives, així com la millora i desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Ocupació Pública o la Llei de Funció Pública en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, i la reforma i actualització de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, entre altres.

  Per a finalitzar, hem traslladat la preocupació de la situació del personal d'Institucions Penitenciàries, Seguretat Social o Servei Exterior, fet que s'ha compromès en la seva negociació.

  En aquest sentit totes dues organitzacions, en unitat d'acció, estarem especialment vigilants i, de no obtenir resposta de convocatòria, iniciarem mobilitzacions. 

  Documentació associada
  Documentació associada