Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 17 d?abril 2024.

Formació Estatal

  Cursos on-line

  16/04/2021.
  CURSOS ONLINE MAYO 2021

  CURSOS ONLINE MAYO 2021

  Oferta de Cursos On line 2021, de la Federació d'Ensenyament Estatal:

   EXCEL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA, objectius:

  • Dominar els conceptes bàsics sobre fulls de càlcul.
  • Donar format a les fullesTreballar amb fórmules i funcions bàsiques.
  • Crear gràfics i modificar els seus formats.Comprendre la utilitat dels fulls de càlcul de google.

  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, objectius:

  • Conèixer els conceptes bàsics de la teoria de les intel·ligències múltiples.
  • Comprendre els diferents tipus d'intel·ligència i la variabilitat de la capacitat cognitiva humana.
  • Comprendre la intel·ligència humana com un concepte dinàmic que va més enllà d'un mer factor únic i estàtic.
  • Desenvolupar una visió de la capacitat cognitiva humana, com una capacitat global, que integra diferents capacitats.
  • Saber aplicar la teoria de les intel·ligències múltiples a l'aula.
  • Conèixer i desenvolupar estratègies per a aplicar la teoria de les intel·ligències múltiples a l'aula.
  • Saber aplicar la teoria de les intel·ligències múltiples a l'aula per a atendre les diferents capacitats de l'alumnat.
  • Comprendre la importància d'aplicar la teoria de les intel·ligències múltiples en l'educació dels nis i nines.
  • Ser conscients de la variabilitat de la capacitat cognitiva humana i respondre amb respecte i responsabilitat a aquesta.

  La teoria de les intel·ligències múltiples ha suposat una revolució en el món de l'educació, transformant el procés i convertint les aules en espais dinàmics on cada nen i cada nena pot desenvolupar les seves habilitats i destreses. Són molts els autors i corrents que s'han dedicat a l'estudi de la intel·ligència, i el concepte sempre ha estat objecte de controvèrsia. En aquest context de controvèrsia i falta d'acord, apareix la teoria de les Intel·ligències Múltiples d'Howard Gardner i el seu equip com una alternativa a les teories tradicionals de la intel·ligència.

  THINKERLAB. PENSANDO E INNOVANDO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA, objectius:

  • Presentar i instruir sobre alguns dels projectes tecno-científics avançats.
  • Educar des de la percepció que els processos requereixen una metodologia i temps. D'aquesta manera evitem també el fenomen de la instantaneïtat.
  • Conèixer nombroses propostes científiques i tecnològiques adaptades segons les necessitats i edats.
  • Convertir les classes de ciències i tecnologies en alguna cosa que l'alumnat identifiqui com alguna cosa pròpiament seu i divertit.
  • Estructurar el desenvolupament d'aquest curs segons els processos i etapes educatives.
  • Realitzar pràctiques reals amb algunes de les propostes presentades en aquest curs.
  • Transformar l'aula com un element més de l'entorn acceptat de l'alumnat.
  • Potenciar el treball en grup i compartir els assoliments amb uns altres per a poder aconseguir els objectius generals.

  MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS a les fitxes adjuntes, en: www.fe.ccoo.es/formacion