Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

El MEFP assumeix la proposta de CCOO d'un Pla Estatal de Salut Mental i Benestar de la comunitat educativa

  Aquest s'integrarà en el marc de la revisió del Pla Estratègic de Convivència Escolar, i inclou la necessitat d'aportar mitjans materials i humans per a atendre la salut mental i benestar emocional d'alumnat, famílies i de treballadors/es dels centres educatius.

  05/05/2023.
  Mapa de la Salut Laboral en l'Ensenyament 2023

  Mapa de la Salut Laboral en l'Ensenyament 2023

  El secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Bar, va assumir la proposta de CCOO en el ple celebrat el 3 de maig. En les seves pròpies paraules, “es compromet a treballar en la línia del document presentat per CCOO”. Així mateix, cap de les organitzacions presents en el ple va mostrar oposició.

  És important recalcar que, de l'assumpció de la proposta del nostre sindicat en el ple de l'Observatori Estatal de la Convivència Escolar, es desprèn que les organitzacions que ho integren la recolzen. Això suposa que cinc organitzacions sindicals, tres organitzacions representants de mares i pares, dues associacions d'estudiants, les conselleries d'educació de 15 comunitats autònomes presents, un representant del defensor del poble, el propi Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP), al costat dels de Sanitat, Interior i Justícia, i l'Institut de la Joventut, entre altres, recolzen la posició de CCOO sobre la necessitat d'un pla de salut mental i benestar per a la comunitat educativa.

  Aquest és una fita important, ja que el MEFP es compromet a la negociació i elaboració d'un pla de salut mental i benestar que s'inclourà en el Pla Estratègic de Convivència Escolar.

  Des de CCOO celebrem que el nostre treball i les nostres propostes serveixin de base per a avançar i millorar la realitat de la comunitat educativa. No obstant això, som conscients que el compromís ha de fer-se realitat i que, arribat el cas, la proposta d'aquest sindicat no pot quedar descafeïnada. Per això, no baixarem la guàrdia fins que les administracions garanteixin que els centres comptin amb els recursos personals, materials i organitzatius suficients per a facilitar una adequada resposta a les dificultats de la comunitat educativa i la creació de protocols àgils i garantistes de coordinació amb els sistemes públics de salut, serveis socials i altres institucions públiques rellevants.

  CCOO emplaça a les comunitats autònomes a abordar la salut mental, el benestar i la bona convivència de la comunitat educativa de manera urgent i des de l'ampliació dels recursos públics necessaris. En aquest sentit, entenem que aquesta norma hauria de suposar l'augment de contingents en els centres educatius, incloent-hi la xarxa d'orientació i la figura de coordinador/a de benestar i protecció en la infància, equips de coordinació i referència en els centres públics de salut mental i els centres educatius, protocols clars, reducció d'hores lectives per a intensificar l'acció tutorial, la funció tutorial i l'atenció més individualitzada de l'alumnat i les seves famílies, entre altres.

  En la mateixa sessió del ple es va presentar un estudi sobre la convivència en els centres de Primària, que fa una anàlisi detallada de la situació, però que no aprofundeix en el que, al nostre judici, és essencial: l'anàlisi dels recursos personals, materials i organitzatius amb els quals haurien de comptar els centres per a potenciar una cultura de pau i prevenir i intervenir davant situacions de trencament d'aquesta. En aquest sentit, CCOO ja va exigir que per a la figura de coordinació de benestar era necessari un increment de plantilla, amb perfil específic, en tots els centres.

  Les administracions han de tenir totes aquestes qüestions com una absoluta prioritat i fer l'esforç coordinat d'inversió i un significatiu increment de recursos. La perspectiva ha de ser sociocomunitaria amb la coordinació de tots els serveis implicats i la millora de tots ells. Totes aquestes problemàtiques són socials i la responsabilitat de les solucions no pot recaure només sobre els centres educatius. CCOO continuarà treballant i pressionant a les administracions per a assegurar el benestar i la protecció de tota la comunitat educativa.