Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

CCOO reclama que hi hagi tribunals a cada Illa i no només a Mallorca, com planteja la Conselleria.

  24/03/2023.

  La Conselleria d'Educació va anunciar a la darrera MSE que al procés d'oposicions d'enguany es plantegen que només hi hagi tribunals a Mallorca. El sindicat avisa que aquesta decisió pot dificultar el procés als aspirants de Menorca, Eivissa i Formentera, creant així ciutadans de primera i de segona. CCOO demana que esrectifiqui.

  Dijous, 23 de març de 2023

  Els darrers anys, les oposicions a docents de les illes Balears eren per illes, cada illa tenia les seves places i els seus tribunals. Però a les oposicions d'aquest juny, donat que s’ofereixen les places d’estabilització que són d’àmbit autonòmic conjuntament amb les places de reposició, els dos processos seran d'àmbit autonòmic i únicamenthi ha intenció de posar tribunals a l’illa de Mallorca.

  Els tribunals seran d'àmbit autonòmic, la qual cosa vol dir que hi haurà eivissencs, formenterencs i menorquins que hauran de desplaçar-se a Mallorca bé per participar de les oposicions o bé per formar part dels tribunals. La qual cosa suposa una sèrie de problemes i desavantatges per tots els docents i les docents de fora de Mallorca.

  Aquest fet també serà un entrebanc pel que fa al funcionament dels centres on els aspirants estiguin fent feina en aquell moment, deixant-los desprotegits en gran part dels dies.

  Malgrat que les oposicions siguin per tot l'àmbit de les Illes Balears, els tribunals es poden distribuir per illes i repartir el nombre de places proporcionalment, igual quequan hi ha més d'un tribunal per especialitat.

  Des de CCOO reclamem solucions per resoldre aquesta situació que deixa en desavantatge als docents d'altres illes, una situació que s'ha de resoldre.

  Documentació associada
  Documentació associada