Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 23 de febrer 2024.

8M: CCOO i UGT actives per a la igualtat efectiva en l'àmbit laboral

  03/03/2023.
  Manifest conjunt CCOO i UGT

  Manifest conjunt CCOO i UGT

  S'acosta el 8 de Març i el sindicalisme de classe confederal i feminista es torna a mobilitzar per a aconseguir de la igualtat efectiva, especialment en l'àmbit laboral, i es comprometen a aconseguir-la, cada dia, a través de les nostres accions.

  Però cal començar pel més greu i més cicatrius i impacte deixa en la nostra societat. A Espanya són ja 1.190 les dones que han estat assassinades per violència de gènere a les mans de les seves parelles o exparelles des que es van començar a comptabilitzar l'any 2003. UGT i CCOO expressem la nostra rotunda condemna a TOTS els tipus de violències masclistes, i ampliem el focus en aquelles que romanen més invisibilitzades, especialment en l'àmbit laboral. També condemnem la violència institucional que sofreixen les dones víctimes de violència masclista per un sistema que pot no complir amb tot el que dicta la legislació.

  Aquest 2023, totes dues organitzacions ressalten els avanços produïts en matèria d'igualtat gràcies a la reforma laboral de 2021, tancant aquest primer any de vigència amb un balanç molt favorable a partir de la contínua millora de la qualitat de l'ocupació, que està canviant a millor el paradigma de contractació al nostre país, amb especial repercussió en la situació de les dones.

  Però no sols la reforma laboral. A més, l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins a 1.080 euros és una mesura indispensable que reduirà la bretxa de gènere i podria beneficiar al 14,5% del total de persones assalariades, per la qual cosa celebrem l'augment fruit del diàleg social amb els sindicats més representatius. Això implica un augment molt important respecte als qui ho van percebre en 2022.

  En matèria de corresponsabilitat, les dones continuen sent les que treballen a temps parcial (suposant el 73,91% del total de persones ocupades a temps parcial) amb motiu de la vigència del sistema de divisió sexual del treball en l'entorn familiar i d'una cultura patriarcal per la qual els treballs no remunerats continuen sent sostinguts per les dones. Malgrat els avanços legals d'individualització i intransferibilidad dels drets, continuen sent majoritàriament les dones els qui gaudeixen els permisos per cures, per la qual cosa és imperatiu que es garanteixi que els permisos siguin retribuïts i que s'avanci en altres polítiques i mesures de corresponsabilitat amb l'Estat, la societat, les empreses i els homes.

  Acabar amb l'evident discriminació sexista que suposava l'exclusió de les treballadores de la llar de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com de la cotització i protecció per desocupació i del FOGASA a través de la ratificació del Conveni 189 és un gran pas que ha costat anys de reivindicacions sindicals, resultat del Diàleg Social.

  No oblidem que són les dones, concretament les dones migrants a causa de la cadena global de cures que ve donada per la divisió internacional del treball reproductiu, són les que sostenen en gran manera els treballs d'assistència. Per això, UGT i CCOO considerem que tant la ratificació del Conveni 189 com l'inici de ratificació del Conveni 190 de la OIT han estat un gran pas en aquest any 2022 per als drets de les treballadores de la llar.

  Amb els continus atacs de la ultradreta cap als drets sexuals i reproductius de les dones, així com la seva negació de les violències masclistes en algunes Comunitats Autònomes, és primordial que les nostres organitzacions facin un pas al capdavant per a continuar avançant en drets i no permetre un indici de reculada enfront dels ja reeixits.