Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears | 15 de juliol 2024.

Publicades les places per especialitats que sortiran al procés d'estabilització a Balears.

  Consulta la PROPOSTA de PLACES a les nostres illes, l'ESBORRANY de la convocatòria  i CALCULA ELS TEUS PUNTS.

  28/10/2022.

  Processos d'estabilització d'acord amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

  Consulta les places que aniran per concurs de mèrits i per concurs-oposició fent clic aquí.

  Per consultar la totalitat de l'ESBORRANY del concurs de mèrits que es tractarà a la Mesa Sectorial d'Educació el proper 4 de novembre, fer clic aquí.

  Algunes pinzellades del contingut del esborrany:

  Es convoquen un total de 2.583 places a centres de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

  El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 21 de novembre al dia 21 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

  Tots els mèrits al·legats han d’estar assolits, perfeccionats i acreditats en el dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

  Les taxes corresponents per al dret de participació en aquest procediment selectiu seran de 83,72€, d’acord amb el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.

  La participació en aquest procediment s’ha de fer, de forma obligatòria, exclusivament per mitjans electrònics. Per accedir al tràmit i poder emplenar i tramitar la sol·licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant el sistema d’identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve (certificat digital / DNI electrònic / Cl@ve PIN, Cl@ve Permanent).

  Els aspirants han de participar en la convocatòria de la comunitat autònoma a la que pertanyi la plaça que es sol·licita en primer lloc, havent d’abonar les taxes que hi estableixi. Aquesta comunitat autònoma és la responsable de baremar els mèrits aportats per l'aspirant.

  Les diferents Comunitats Autònomes s’han de consignar per ordre de preferència.

  Quan es participi en el concurs de mèrits per més d’una especialitat del mateix cos, s’ha de presentar una sol·licitud de participació per a cada especialitat.

  Quan es participi en el concurs de mèrits per més d’una especialitat de diferent cos, s’ha de presentar una sol·licitud de participació per cos i especialitat.

  ...

  Recorda que el tràmit serà estatal i participen totes les comunitats menys Catalunya, Euskadi i Galícia, que tenen el seu propi tràmit.

  Calcula els teus punts al següent enllaç...